O Sboru

· Úvodní stránka
· Historie sboru
· Sbor
· Výjezdová jednotka
· Táborová základna
· Soutěže
· Kutnohorská has. liga
· Naše časomíra
· Naše technika
· Ke stažení
· Kontakty


OSH Kutná Hora
· OSH Kutná Hora informuje
· Kalendář 2016
· Kontakt OSH

Historie hasičstva
· Historie p. Šourka
· SDH na Kutnohorsku

Sítě

TOPlist

Odkazy

· OÚ Nové Dvory
· Firesport
· SDH Uhl. Janovice
· SDH Močovice
· Další odkazy


Hledat


Pokročilé vyhledávání

Správa webu
Webmaster:
Jakub Dušek

Redaktor a fotograf:
Jaroslav Dušek

Historie sboru


Dobrovolný hasičský sbor byl založen v lednu 1882 a jeho stanovy byly schváleny c.k. místodržitelstvím v Praze dne 29. listopadu 1882 jako třetí spolek v obci Nové Dvory. Za cíl si dává dobrovolně pomáhat při živelních pohromách, jaké ještě zůstaly v paměti zdejších občanů, když v roce 1861 vyhořela polovina Nových Dvorů a shořela i věž kostela sv. Anny. 14. ledna 1883 se konala ustavující valná hromada, na které byli zvoleni hodnostáři a správní rada:
V prvním roce svého působení si sbor pořídil dvoukolovou stříkačku (za 500 zlatých ve splátkách), úplné vystrojení pro 23 mužů, dva lezecké žebříky, věž pro lezce a 92 m hadic se šroubením. V této době měl sbor 23 členů činných a 31 přispívajících.
Spolek pořádal plesy, veřejná cvičení, zúčastňoval se významných akcí jako například odhalení pomníku K.H. Borovského v Kutné Hoře, oslav 100 let trvání zdejší školy, župních sjezdů, výletu a hašení požárů. Do roku 1886 pomáhal hasit 10 požárů v okolí. Sbor byl velice aktivní, za 10 let svého trvání zasahoval u 31 požárů.
V roce 1900 byl na župním sjezdu v Kutné Hoře Jan Fiala z Nových Dvorů zvolen předsedou Kutnohorské župy. Po 20 letech činnosti je novodvorský sbor jedním z předních sborů v širokém okolí. Má 22 členů činných a 54 přispívajících. Ve sboru je založena pohřební a podpůrná pokladna. Čestným členem je jmenován hrabě Emerich Chotek k jeho 70. narozeninám za zásluhy o sbor. V roce 1909 a 1910 nastudoval sbor divadelní hry Kříž u potoka a Hadrián z Římsů a obě byly předvedeny obecenstvu. V letech 1. světové války má sbor 103 členů přispívajících. Několik funkcionářů je na frontě nebo v zajetí. Až do vzniku nové republiky je činnost sboru ochromena. V roce 1919 je zvolen předsedou sboru Emanuel Polák a s ním noví funkcionáři. V roce 1922 na slavnosti k 40. výročí sboru je slavnostně předána hasičská zbrojnice. V roce 1927 má sbor 34 členů činných a 138 přispívajících. 14. srpna je sboru slavnostně předána nová motorová stříkačka za přítomnosti 10 sborů z okolí. V 30 letech jsou všechny akce zaměřeny na přípravu na válku. Jsou pořádány kursy proti bojovým plynům a leteckým náletům, povinný pořadový výcvik. V roce 1936 sbor odesílá 3.000,-Kč jako půjčku na obranu státu a 700,- Kč na stavbu okresní nemocnice. Po dobu 2. světové války je činnost sboru opět ochromena. Provádí se jenom běžná činnost, protože členové sboru jsou posíláni na práci do Říše. Sbor má 58 členů činných a 125 přispívajících. Po osvobození v roce 1945 se koná valná hromada, kde je zvolen nový sbor ve složení:


starosta

Smutný Václav

zástupce

Stryhal Josef

velitel

Brunclík Václav

jednatel

Šimon František

pokladník

Halbich Josef

vzdělavatel

Vild Josef

vedoucí sanity

Lipský Josef

trubač

Engliš Oldřich
Až do roku 1953 byla činnost sboru velmi slabá. V tomto roce dostává sbor stříkačku DS 16 a dopravní auto "HORCH". V roce 1958 se v Nových Dvorech konala okresní soutěž za účasti 32 sborů.
V roce 1964 sbor dostává dopravní vozidlo T 805 a v roce 1968 byl zvolen starostou Stanislav Sedlák. Činnost sboru opět ožívá.
V roce 1969 byla sboru předána nová stříkačka PS 12 a nové zimní stejnokroje, které sbor využíval jako vycházkové.
1972 - oslavy založení sboru, organizování maškarních průvodů na konec masopustu, zájezdy pro členy za krásami památek a přírody
1974 - předsedou sboru zvolen Kubík Oldřich, členové sboru odpracovali mnoho brigádnických hodin na vylepšení požární zbrojnice
1975 - založeno družstvo mladých požárníků, sbor obdržel Čestné uznání Okresního výboru
1981 - sbor získává autocisternu PV3S, v celém tomto období členové sboru odpracovali mnoho hodin zdarma v obci, např. výstavba mateřské školy, zdravotního střediska, chodníků
1982 - oslavy 100 let trvání sboru, okresní soutěž
2002-Výročí 120 let trvání sboru,okrsková soutěž
2007-Výročí 125 let trvání sboru,uspořádány oslavyUpomínka na župní sjezd a veřejné cvičení v Nových Dvorech 1882-1913

Copyright © ..::SDH Nové Dvory::..
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 12.03. 2008 (10763 čtenářů)

[ Zpět ]
 


PHP Scripting LanguageApache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
You can syndicate our news using the following files: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.11 sekund